درباره نشریه
ISSN:
1735-6954
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مدیر مسئول:
دکتر ابراهیم عصفوری
سردبیر:
دکتر مجید اسدی
دستیار سردبیر:
دکتر صمد اکبرزاده
مدیر اجرایی:
زویا تاجدینی
تلفن:
077-33350422
دورنگار:
077-33331827
077-33336950
سایت اختصاصی:
ismj.bpums.ac.ir
نشانی:
بوشهر، خیابان امام خمینی، (روبروی شرکت توزیع برق استان بوشهر) کوچه بوستان 19، مرکز پژوهش های سلامت خلیج فارس، دفتر مجله طب جنوب ، کدپستی: 7514763448
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/10
مدیر مسئول
دکتر ابراهیم عصفوری
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: خون و سرطان کودکان
Ebrahim Osfori
Assistant Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Blood and cancer of children
سردبیر
دکتر مجید اسدی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: طب هسته ای و تصویربرداری مولکولی
Majid Asadi

Bushehr University of Medical Sciences
دستیار سردبیر
دکتر صمد اکبرزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Samad Akbarzade
Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر حجت احمدزاده فر
استاد گروه پزشکی هسته ای، دانشکده پزشکی، کلینک-دانشگاه بن، بن، آلمان
رشته تخصصی: پزشکی هسته ای
Hojjat Ahmad Zadeh Fard
Professor
Specialist: nuclear medicine
دکتر عباس دهقان
استادیار گروه داخلی- قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند
رشته تخصصی: قلب و عروق
Abbas Dehghan
Assistant Professor
Specialist: Cardiovascular
دکتر عبدالمحمد رستمی
استاد گروه نورولوژی، دانشگاه توماس جفرسون، فیلادلفیا، آمریکا
رشته تخصصی: نورولوژی
Abdol Mohammad Rostami
Professor
Specialist: Neurology
دکتر جمشید روزبه شاهرود
استاد مرکز پیوند اعضا شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نفرولوژی
Jamshid Rozbeh Shahrood
Professor Shiraz Organ Transplantation Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
دکتر کیوان زندی
دانشیار گروه میکروب شناسی و انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه اموری، آتلانتا، آمریکا
رشته تخصصی: میکروب شناسی و انگل شناسی
Keivan Zandi
Associate Professor
Specialist: Microbiology and Parasitology
دکتر اکبر سلطانی
دانشیار گروه داخلی- غدد درون ریز و متابولیسم، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Akbar Soltani
Associate Professor Internal
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism
دکتر مسعود سلیمانی دودران
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Masoud Soleimani Dodaran
Associate Professor Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر احمد عریان
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی، باکتری شناسی
Ahmad Oryan
Professor Veterinary Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر آرش مولا
دانشیار روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پزشکی
Arash Mowla
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر ایرج نبی پور
استاد داخلی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Iraj Nabipour
Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر کتایون وحدت
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
رشته تخصصی: بیماری های عفونی و گرمسیری
Katayoon Vahdat
Professor
Bushehr University of Medical Sciences
Specialist: Infectious and tropical diseases
مدیر اجرایی
زویا تاجدینی
زویا تاجدینی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۲