درباره نشریه
ISSN:
2322-5971
eISSN:
2322-598x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد رمضانی مقدم
سردبیر:
دکتر مصطفی زاهدی فر
مدیر اجرایی:
دکتر احسان صادقی
با همکاری:
دانشگاه کاشان
تلفن:
031-55913043
سایت اختصاصی:
rsm.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/20
مدیر مسئول
دکتر احمد رمضانی مقدم
استادیار
دانشگاه کاشان
Ahmad Ramezani Moghaddam
Assistant Professor
University of Kashan
سردبیر
دکتر مصطفی زاهدی فر
استاد
دانشگاه کاشان
Mostafa Zahedifar
Professor
University of Kashan
اعضای تحریریه
دکتر احمد بیطرفان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی- پرتو پزشکی
Ahmad Bitarafan
Associate Professor
University of Tehran
میرشهرام حسینی پناه

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مخابرات-الکترومغناطیس و تکنولوژی مایکروویو، ، مهندسی هسته ای
محمدرضا دیوبند
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ﺑﯿﻮ ﻓﯿﺰﯾﮏ
دکتر محمدتقی بحرینی طوسی
استاد فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Taghi Bahreyni Toossi
Professor, Medical Physics, Medical Faculty
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر فتح الله بوذرجمهری
استاد واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Fathollah Bouzarjomheri
Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر مصطفی زاهدی فر
استاد
دانشگاه کاشان
Mostafa Zahedifar
Professor
University of Kashan
دکتر فرشاد فقیهی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی هسته ای
Farshad Faghihi
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر رضا فقیهی
دانشیار
دانشگاه شیراز
Reza Faghihi
Associate Professor
University of Shirazu
دکتر محمدرضا کاردان
دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
Mohammad Reza Kardan
Assistant Professor Atomic Energy Organization of Iran
دکتر مسعود وهابی مقدم
استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه،
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیک هسته ای
Masoud Vahabimoghaddam
Assistant Professor
University of Guilan
مدیر اجرایی
دکتر احسان صادقی
استادیار
دانشگاه کاشان
Ehsan Sadeghi
Assistant Professor
University of Kashan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۷