درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
اسفند ماه 1378
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
انجمن صنفی صنعت تایر ایران
مدیر مسئول:
مهندس عبدالرضا جعفری
سردبیر:
عطاءالله اردبیلی
مدیر اجرایی:
عطاءالله اردبیلی
ویراستار فارسی:
*
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
*
تلفن:
021-44580921-5
021-44580905
دورنگار:
021-44580921-5
021-44580905
سایت اختصاصی:
www.rierco.net
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بلوار پژوهش، مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران، ، کدپستی: 1497716365
تاریخ به‌روزآوری: 1391/03/13

این خبرنامه زیر نظر انجمن صنفی صنعت تایر منتشر می شود. دارای بخش های گزارش، اخبار داخلی و خارجی، بازار بورس، تازه های علم و فن، معرفی کتاب می باشد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۱