درباره نشریه
ISSN:
2538-1776
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس حمیدرضا شوشتریان
مدیر مسئول:
مهندس حمیدرضا شوشتریان
سردبیر:
مهندس حسین کوه زاد
ویراستار فارسی:
احمد حسین زاده
بازرگانی و تبلیغات:
جلیل فروتن
سایت اختصاصی:
www.eghtesadasia.ir
نشانی:
مشهد، خیابان راهنمایی، برج سلمان، طبقه 8، واحد2
تهران، تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 74، طبقه دوم، واحد 3
سامانه پیام کوتاه:
3000697705
صندوق پستی:
737-91735
تلفن:
021-22220961
051-38420111
دورنگار:
021-22269032
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
051-38420111
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱۸