درباره نشریه
ISSN:
2538-1776
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس حمیدرضا شوشتریان
مدیر مسئول:
مهندس حمیدرضا شوشتریان
سردبیر:
شورای سردبیری
روابط عمومی:
محبوبه احمدپور
سایت اختصاصی:
www.eghtesadasia.com
نشانی:
مشهد، خیابان راهنمایی، برج سلمان، طبقه 8، واحد2
تهران، تهران، خیابان شریعتی، خیابان دستگردی، پلاک 74، طبقه دوم، واحد 3
سامانه پیام کوتاه:
3000697705
صندوق پستی:
737-91735
تلفن:
021-22220961
051-38420111
دورنگار:
021-22269032
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
051-38420111
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۴۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۱۹