درباره نشریه
ISSN:
1683-4844
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
بهار 1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر فریدون عزیزی
سردبیر:
دکتر آزیتا زاده وکیلی
مدیر اجرایی:
کبری ناخدا
تلفن:
021-22432500
دورنگار:
021-22432500
سایت اختصاصی:
ijem.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، بیمارستان طالقانی، پژوهشکده علوم تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ایران
صندوق پستی:
4763-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/06

این مجله دارای «رتبه علمی - پژوهشی» از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور می باشد. نشریه ای تخصصی، دارای مقالات علمی - پژوهشی در زمینه بیماری های غدد درون ریز مخاطبان عموما جامعه پزشکی، متخصص مربوطه و دانشجویان علاقمند و اعضای هیات علمی می باشند.

مدیر مسئول
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
سردبیر
دکتر آزیتا زاده وکیلی
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Azita Zadeh Vakili
Cellular and Molecular Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Gholam Hossein Amir Hakimi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinologist
دکتر فاطمه اصفهانیان
دکتر جواد بهجتی اردکانی
دکتر جواد بهجتی اردکانی
استادیار
دکتر امیر بهرامی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Amir Bahrami
Professor, Endocrine Research Center, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
دکتر محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor, Department of Endocrinology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر غلامرضا پیشداد
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Reza Pishdad
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
دکتر علی سیامک حبیبی معینی
دکتر علی سیامک حبیبی معینی
دکتر علی ربانی
دکتر علی ربانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز کودکان
Ali Rabbani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinology
دکتر رضا رجبیان
دکتر رضا رجبیان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Rajabian
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Hossein Ranjbar Omrani
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
دکتر مریم رزاقی آذر
استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد اطفال
Maryam Razaghi Azar
Professor, Children's group, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinologist
دکتر نوید سعادت دامغانی
دکتر نوید سعادت دامغانی
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor, University of Toronto, Canada,
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر واهب فتوره چی
دکتر واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor, Mayo Clinic College of Medicine, USA.,
Specialist: Medicine
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib
Specialist: Endocrinology
دکتر عزیز قهاری
دکتر عزیز قهاری
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی زخم
Ghahary
Professor,
Specialist: Biology of Wound Healing
دکتر سعید کلانتری
دکتر سعید کلانتری
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر علیمحمد ملتی
دکتر علیمحمد ملتی
دکتر علی اصغر میرسعیدقاضی
دکتر علی اصغر میرسعیدقاضی
دکتر منوچهر نخجوانی
دکتر منوچهر نخجوانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Manouchehr Nakhjavani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
ویراستارفارسی
دکتر آزاده زینب میرزایی
دکتر آزاده زینب میرزایی
ویراستار انگلیسی
نیلوفر شیوا
نیلوفر شیوا
مدیر اجرایی
کبری ناخدا
کبری ناخدا
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۹۶۵