درباره نشریه
ISSN:
1683-4844
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر فریدون عزیزی
سردبیر:
دکتر آزیتا زاده وکیلی
معاون سردبیر:
دکتر مجید ولی زاده
معاون سردبیر:
دکتر مهدی هدایتی
مدیر اجرایی:
دکتر کبری ناخدا
ویراستار فارسی:
دکتر آزیتا زاده وکیلی
ویراستار فارسی:
دکتر کبری ناخدا
تلفن:
021-22432500
دورنگار:
021-22432500
سایت اختصاصی:
ijem.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، ولنجک، بیمارستان طالقانی، پژوهشکده علوم تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ایران
صندوق پستی:
4763-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/29
مدیر مسئول
دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
سردبیر
دکتر آزیتا زاده وکیلی
دانشیار پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Azita Zadeh Vakili
Associate Professor, Research Institute for Endocrine Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
معاون سردبیر
دکتر مجید ولی زاده
دکتر مجید ولی زاده

دکتر مهدی هدایتی
استاد مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد درون ریز، پژوهشکده علوم غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mehdi Hedayati
Professor, Cellular and Molecular Endocrine Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
اعضای تحریریه
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
دکتر غلامحسین امیرحکیمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Gholam Hossein Amir Hakimi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinologist
دکتر فاطمه اصفهانیان

دکتر جواد بهجتی اردکانی
دکتر جواد بهجتی اردکانی
استادیار
دکتر امیر بهرامی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Amir Bahrami
Professor Endocrine Research Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
دکتر محمد پژوهی
دکتر محمد پژوهی
استاد گروه غدد درون ریز
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Pajouhi
Professor Department of Endocrinology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر غلامرضا پیشداد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Reza Pishdad
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
دکتر علی سیامک حبیبی معینی
دکتر علی سیامک حبیبی معینی

دکتر علی ربانی
دکتر علی ربانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز کودکان
Ali Rabbani
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinology
دکتر رضا رجبیان
دکتر رضا رجبیان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Rajabian

Tehran University of Medical Sciences
دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Hossein Ranjbar Omrani
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
دکتر مریم رزاقی آذر
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد اطفال
Maryam Razaghi Azar
Professor Children's group
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinologist
دکتر نوید سعادت دامغانی
دکتر نوید سعادت دامغانی

دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر واهب فتوره چی
دکتر واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor Mayo Clinic College of Medicine, USA.
Specialist: Medicine
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب

رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib
Mayo Clinic, USA
Specialist: Endocrinology
دکتر عزیز قهاری
دکتر عزیز قهاری
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی زخم
Ghahary
Professor
Specialist: Biology of Wound Healing
دکتر سعید کلانتری
دکتر سعید کلانتری

دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیمحمد ملتی
دکتر علیمحمد ملتی

دکتر علی اصغر میرسعیدقاضی
دکتر علی اصغر میرسعیدقاضی

دکتر منوچهر نخجوانی
دکتر منوچهر نخجوانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)
Manouchehr Nakhjavani
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrine and Metabolism (Adults)
ویراستار فارسی
دکتر آزیتا زاده وکیلی
دانشیار پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Azita Zadeh Vakili
Associate Professor, Research Institute for Endocrine Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر کبری ناخدا
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی
پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی - آموزش عالی
Kobra Nakhoda
.Ph.D, Higher Education Administration
پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر اجرایی
دکتر کبری ناخدا
دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی
پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش پزشکی - آموزش عالی
Kobra Nakhoda
.Ph.D, Higher Education Administration
پژوهشکده ی علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲۵