درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مینا والی
مدیر مسئول:
مینا والی
سردبیر:
رضا قربانی
مدیر اجرایی:
قادر شهبازی
تلفن:
021-46010539
دورنگار:
021-46010539
نشانی:
تهران، جنت آباد جنوبی، چهارباغ غربی، نمازی جنوبی، کوچه نوبختی (چهارم شرقی) ، پلاک 1، طبقه 3، واحد 4، ، کدپستی: 1474746515
سایت اختصاصی:
www.way2pay.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۹۷