درباره نشریه
ISSN:
1735-5117
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان سما
مدیر مسئول:
دکتر سعید شفایی
سردبیر:
قاسم یزدان پناه
مدیر اجرایی:
معصومه جابری
ویراستار فارسی:
الهام لشکری پور
روابط عمومی:
مهدی سیدی
تلفن:
021-22426186
دورنگار:
021-22426186
سایت اختصاصی:
www.sazman-sama.com
نشانی:
تهران، ولنجک، انتهای بلوار دانشجو، خیابان البرز یکم، پلاک 11
صندوق پستی:
4363-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1392/08/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹