درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به ارایه متن مطالب خود در مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
دکتر اصغر نعمتی
مدیر مسئول:
دکتر اصغر نعمتی
سردبیر:
دکتر اصغر نعمتی
مدیر اجرایی:
مریم کاظمی هره دشت
مسئول اشتراک:
معصومه غلامی
تلفن:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
دورنگار:
021-66431022
سایت اختصاصی:
www.zendegionline.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، بین توحید و باقرخان، نبش کوچه شهید اکبریان آذر، پلاک 57، طبقه 4
سامانه پیام کوتاه:
3000711822
صندوق پستی:
693-14185
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66435553
021-66435667
اشتراک:
تلفن:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
دورنگار:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵