درباره نشریه
ISSN:
0
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
بهنام جعفریان نمین
مدیر مسئول:
بهنام جعفریان نمین
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان ساسان، کوچه رویان، ساختمان پزشکان 99، طبقه 4، واحد 17
صندوق پستی:
165-19945
تلفن:
021-88950255
021-88985275
021-88985276
دورنگار:
021-88985277
021-88985278
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07