درباره نشریه
ISSN:
1735-3599
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1380
صاحب امتیاز:
دکتر حامد وحدتی نسب
مدیر مسئول:
دکتر حامد وحدتی نسب
سردبیر:
عامر وحدتی نسب
مدیر اجرایی:
سمانه ادیب زاده
مدیر هنری:
زیبا صدقی
روابط عمومی:
نرگس حیدر
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
دکتر فاطمه فلاح
مسئول اشتراک:
مژگان جمشیدی
تلفن:
021-44140728
021-44155046
سایت اختصاصی:
www.almasmagazine.ir
نشانی:
تهران، انتهای حکیم غرب، بلوار علامه جعفری، خیابان چهارم ، پلاک 6، طبقه 1
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/04
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۲