درباره نشریه
ISSN:
2423-480X
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر مهین صدایی
سردبیر:
دکتر مسعود متصدی زرندی
جانشین سردبیر:
دکتر منصوره عادل قهرمان
مدیر اجرایی:
شیما سلیمانی
ویراستار انگلیسی:
مینا متصدی زرندی
تلفن:
021-77621188
دورنگار:
021-77621188
سایت اختصاصی:
avr.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی، گروه شنوایی شناسی، دفتر مجله Auditory and Vestibular Research، ، کدپستی: 1148965141
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/10

Auditory and Vestibular Research نشریه رسمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که مقاله های بالینی و علوم پایه دستگاه شنوایی و تعادل و علوم وابسته را به زبان انگلیسی به چاپ می رساند. هدف از انتشار آن بالابردن سطح دانش شنوایی شناسان، آسیب شناسان گفتار و زبان، متخصصان گوش، گلو و بینی، معز و اعصاب، کودکان و زبانشناسان در زمینه شنوایی و تعادل، حفاظت شنوایی و توانبخشی مبتلایان به آسیب های شنوایی و تعادلی به‏ویژه در موارد بومی ایران است.

مدیر مسئول
دکتر مهین صدایی
دکتر مهین صدایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahin Sedaie

Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر مسعود متصدی زرندی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Masoud Motasaddi Zarandy
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ear, nose and throat
جانشین سردبیر
دکتر منصوره عادل قهرمان

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mansoureh Adel Ghahraman

Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Kimitaka Kaga
Kimitaka Kaga
National Tokyo Medical Center, Tokyo, Japan
John A Rutka
John A Rutka
University of Toronto, Toronto, Canada
دکتر کیانوش شیخ الاسلامی
دکتر کیانوش شیخ الاسلامی

Kianoush Sheykholeslami
Robert Wood Johnson University Hospital, USA
Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari
Siti Zamratol-Mai Sarah Mukari
Universiti Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia), Selangor, Malaysia
مریم زحمتکش
مریم زحمتکش

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Zahmatkesh

Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهره جلایی
دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Shohreh Jalaie
Associate Professor Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر زهرا جعفری
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب شناختی
Zahra Jafari
Associate Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Master's degree in Audiology and PhD in Cognitive Neuroscience
Vinaya Manchaiah
Vinaya Manchaiah

Hashir Aazh
Hashir Aazh

Kalaivani Chellappan
Kalaivani Chellappan

Levent Olgun
Levent Olgun

Nuri Ozgirgin
Nuri Ozgirgin

اکرم پوربخت
اکرم پوربخت

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Akram Pourbakht

Tehran University of Medical Sciences
محمدرضا مشکانی
محمدرضا مشکانی

Mohammad Reza Meshkani

Mohd Normani Zakaria
Mohd Normani Zakaria

James W. Hall III
James W. Hall III

ویراستار انگلیسی
مینا متصدی زرندی
مینا متصدی زرندی

Mina Motasaddi zarandy

مدیر اجرایی
شیما سلیمانی
شیما سلیمانی

Shima Soleymani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۸