درباره نشریه
ISSN:
1735-1987
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن بتن ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد شکرچی زاده
تلفن:
021-88230585
021-88230586
021-88230587
021-88230588
021-88560628
دورنگار:
021-88230585
021-88230586
021-88230587
021-88230588
سایت اختصاصی:
www.ici.ir
نشانی:
تهران، میدان صنعت (شهرک غرب)، بلوار فرحزادی، نرسیده به ورودی بزرگراه نیایش، خیابان عباسی اناری، پلاک 81 ، کدپستی: 1998958883
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۳