درباره نشریه
ISSN:
1735-1987
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن بتن ایران
مدیر مسئول:
دکتر محسن تدین
روابط عمومی:
هومان کیاستی نیا
تلفن:
021-88230585
021-88230586
021-88230587
021-88230588
دورنگار:
021-88230585
021-88230586
021-88230587
021-88230588
سایت اختصاصی:
www.ici.ir
نشانی:
تهران، شهرآرا، خیابان آرش مهر، بلوار غربی، پلاک 13، طبقه اول،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۵