درباره نشریه
ISSN:
1025-0980
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر1374
صاحب امتیاز:
مهندس غلامرضا لایقی
مدیر مسئول:
مهندس غلامرضا لایقی
سردبیر:
مهندس غلامرضا لایقی
صفحه آرا:
وحید شهبازپور
مسئول اشتراک:
حدیث حیدری
تلفن:
021-88428577
دورنگار:
021-88456374
سایت اختصاصی:
www.ittela.ir
نشانی:
تهران، انتهای خیابان مطهری، نرسیده به شریعتی، بن بست آرمان، شماره 5، واحد 7، ، کدپستی: 1565657618
اینستاگرام:
ittela_1372
کانال تلگرام:
ITTELA
اشتراک:
تلفن:
021-88428577
دورنگار:
021-88428577
پست الکترونیک:
layeghy@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/01

اولین نشریه اطلاع رسانی در ایران؛ درباره و برای اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی, حاوی پایگاه هایی اطلاعاتی متنوع و گوناگون همراه مطالبی متنوع در خصوص نرم افزار, سخت افزار, تکنولوژی و کلیه موضوعات مربوط به اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی داخلی و خارجی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۶۳