درباره نشریه
ISSN:
1735-0158
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن صنفی شرکت های پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
مدیر مسئول:
مهندس مصطفی امیری فر
سردبیر:
محمدحسین دانایی
دبیر تحریریه:
منیژه فرهنگی
تلفن:
021-22083420
021-22083765
021-22083961
021-22083959
دورنگار:
021-22083420
021-22083765
021-22083961
021-22083959
سایت اختصاصی:
www.ismeic.org
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان نهم، پلاک 18
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۶