درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
1380
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
محمدعلی مکی زاده
مدیر مسئول:
محمدعلی مکی زاده
تلفن:
035-36227082
035-36227082
تلفن همراه:
09131521106
نشانی:
تفت، بلوار آیت الله نوربالا، مجتمع فرهنگیان، بلوک 4 ،واحد 441
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07