درباره نشریه
ISSN:
1766-1735
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
امرداد 1382
وضعیت انتشار:
مجوز انتشار این نشریه تیرماه 87 از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو شده است.
صاحب امتیاز:
آرش حجازی
مدیر مسئول:
آرش حجازی
سردبیر:
آرش حجازی
مدیر اجرایی:
محمد آخوندزاده
تلفن:
021-88007421
دورنگار:
021-88007421
سایت اختصاصی:
www.bookfiesta.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فکوری، خیابان صالحی، پلاک 18
صندوق پستی:
186-14145
تاریخ به‌روزآوری: 1386/10/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۰