درباره نشریه
ISSN:
2008-7497
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی - هنری هنر معماری قرن
مدیر مسئول:
دکتر کامران توسلی
سردبیر:
شهریار خانی زاد
مدیر اجرایی:
شهریار خانی زاد
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سارا رحیمی
صفحه آرا:
سپیده ابراهیمی مهر
مسئول اشتراک:
سارا رحیمی
تلفن:
021-88342960
021-88342961
دورنگار:
021-88342960
021-88342961
سایت اختصاصی:
www.aoa.ir
نشانی:
تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از خیابان مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه همکف، واحد 6 ، کدپستی: 1588833117
صندوق پستی:
8491-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
aoapub@ymail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۰