درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه ساری رسانا پارس
مدیر مسئول:
سارا ذبیحی
سردبیر:
سارا ذبیحی
تلفن:
021-22883505
دورنگار:
021-22885651
سایت اختصاصی:
www.yazdapub.ir
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ستاری، شماره ی 22، ساختمان یزدا
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/21
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۹۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۱۲