درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس مهدی مسعودی
مدیر مسئول:
مهندس مهدی مسعودی
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
مریم علیدادی
بازرگانی و تبلیغات:
مهدی بهزادی
بازرگانی و تبلیغات:
ملیسا صابری
تلفن:
021-66916394
021-66916393
021-66916392
021-66916391
021-66916390
دورنگار:
021-66916394
021-66916393
021-66916392
021-66916391
021-66916390
سایت اختصاصی:
www.agna.ir
کانال تلگرام:
ifiabook
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده شمالی، پلاک 458 ،واحد 3
سامانه پیام کوتاه:
30002467
صندوق پستی:
817-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۰