درباره نشریه
ISSN:
1735-4455
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
مدیر مسئول:
مهندس غلامرضا یزدانی شواکند
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
مهندس سمیرا شمس
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس معصومه ضیاییان آقابزرگی
مسئول اشتراک:
مهندس سمیرا شمس
تلفن:
051-38940119
051-38940122
051-38940120
دورنگار:
051-38652771
سایت اختصاصی:
www.amvaj-e-bartar.com
کانال تلگرام:
amvajbartar
نشانی:
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 26، پلاک 1، واحد 4
سامانه پیام کوتاه:
10005118940120
صندوق پستی:
1688-91895
اشتراک:
تلفن:
051-38940119
051-38940122
051-38940120
پست الکترونیک:
amvaj_bartar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۳۳