درباره نشریه
ISSN:
2008-322X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حمید احمدیه
سردبیر:
دکتر شاهین یزدانی
مدیر اجرایی:
دکتر ساره صافی
ویراستار انگلیسی:
دکتر زهرا توفیقی
ویراستار انگلیسی:
پونتیا فلاحی
ویراستار انگلیسی:
دکتر فائقه گلبافیان
تلفن:
021-22770957
دورنگار:
021-22770957
نشانی:
تهران، خیابان پاسداران، خیابان بوستان نهم، خیابان پایدارفرد، شماره 23
سایت اختصاصی:
knepublishing.com/index.php/JOVR
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/16
مدیر مسئول
دکتر حمید احمدیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Hamid Ahmadieh
Professor Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
سردبیر
دکتر شاهین یزدانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Shahin Yazdani
Associate Professor Ophthalmic Research Center,
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
اعضای تحریریه
Ian MacDonald
Ian MacDonald
University of Alberta, Edmonton, Canada
دکتر حیدر امینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Heydar Amini
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
James Bainbridge
James Bainbridge

دکتر رضا دانا
دکتر رضا دانا

Reza Dana

دکتر الهه الهی
استاد
دانشگاه تهران
Elahe Elahi
Professor
University of Tehran
دکتر علی حافظی مقدم
دکتر علی حافظی مقدم

Ali Hafezi Moghadam

دکتر پدرام همراه
دکتر پدرام همراه

Pedram Hamrah

Andrew J. W. Huang
Andrew J. W. Huang

Martine J. Jager
Martine J. Jager

دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
Jost B. Jonas
Jost B. Jonas

دکتر احمد خیرخواه
دکتر احمد خیرخواه

Ahmad Kheirkhah

Timothy Lai
Timothy Lai

Ian MacDonald
Ian MacDonald

دکتر علیرضا لاشییی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Lashay

Tehran University of Medical Sciences
Jodhbir S. Mehta
Jodhbir S. Mehta

دکتر سید مهدی مدرس زاده
استاد گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: متخصص چشم
Seyyed Mehdi Moddareszadeh
Professor Department of Ophthalmology
Iran University of Medical Sciences
دکتر یدالله امیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم دارویی
Yadollah Omidi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
دکتر محمدمهدی پرورش
دکتر محمدمهدی پرورش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mehdi Parvaresh
Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر ژاله رجوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Jaleh Rajavi
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
Virender S. Sangwan
Virender S. Sangwan

دکتر نادر شیبانی
دکتر نادر شیبانی

Nader Sheibani

دکتر زهرا سوهیلا
دکتر زهرا سوهیلا

Zahra Soheili

دکتر رامین تدینی
دکتر رامین تدینی

Ramin Tadayoni

Ilkhnur Tugal Tutkun
Ilkhnur Tugal Tutkun

ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا توفیقی

پونتیا فلاحی
پونتیا فلاحی

دکتر فائقه گلبافیان
دکتر فائقه گلبافیان

مدیر اجرایی
دکتر ساره صافی

Sare Safi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷۳