درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
آذر منصوری
مدیر مسئول:
آذر منصوری
تلفن:
021-20031
نشانی:
تهران، ده متری ولیعصر، پلاک 133
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07