درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
نعمت الله شهبازی
مدیر مسئول:
نعمت الله شهبازی
دبیر تحریریه:
دکتر معصومه صالحی
تلفن:
021-86073662
021-88810365
دورنگار:
021-88841485
نشانی:
تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، کوچه سام، پلاک 5
تلفن همراه:
09121597356
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/01
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۰۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۰۰