درباره نشریه
ISSN:
1735-2673
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شیوا شبیری
مدیر مسئول:
شیوا شبیری
سردبیر:
شیوا شبیری
معاون سردبیر:
سعید شبیری
مدیر اجرایی:
سعید شبیری
طراح و گرافیست:
پدرام قدرتی
تلفن:
021-88528018
021-88528019
دورنگار:
021-88744540
سایت اختصاصی:
http://www.machinemag.ir/
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید میرزایی زینالی غربی، پلاک 111، واحد 2
صندوق پستی:
8584-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۹۰۵