درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس قباد نظری
مدیر مسئول:
مهندس قباد نظری
مدیر اجرایی:
کوشیار محمدی
مدیرداخلی:
ناهید خدری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
صدیقه حیدری
مسئول اشتراک:
الوانی
تلفن:
021-66491264
021-66491601
دورنگار:
021-66497849
021-66491601
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه رستم، پلاک 2، طیقه 2، واحد2
صندوق پستی:
769-13145
اشتراک:
پست الکترونیک:
inprintingworld@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۵۵