درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری نواندیشان آریا کهن
مدیر مسئول:
دکتر آزاده فخری علیایی
مدیر اجرایی:
بهاره جزایری
تلفن:
021-89318200
021-89318203
021-89318205
سایت اختصاصی:
www.razinus.com
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، خیابان هفتم، پلاک 17، طبقه 2
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳۶