درباره نشریه
ISSN:
1735-5419
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس محمد برزگری
مدیر مسئول:
مهندس محمد برزگری
سردبیر:
مهندس محمد برزگری
روابط عمومی:
مسعود ویلیایی
مسئول اشتراک:
مهرنوش قاسمی
تلفن:
021-66028906
021-66028164
021-66833352
دورنگار:
021-66028906
021-66028164
021-66833352
سایت اختصاصی:
www.irmpm.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، بین خیابان خوش و آذربایجان، نرسیده به خوش، پلاک 250، طبقه اول، واحد15
تلفن همراه:
09121859068
صندوق پستی:
8311-15875
اشتراک:
دورنگار:
021-66028906
021-66028164
021-66833352
پست الکترونیک:
rghasemi026@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/30
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵۷