درباره نشریه
ISSN:
2345-2102
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
سردبیر:
دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
مدیر اجرایی:
دکتر سید حسن طباطبایی
ویراستار فارسی:
فیروزه موسوی نجف آبادی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
ابراهیم همت آبادی
مسئول اشتراک:
عطیه ناطقی مزینان
تلفن:
021-66475879
دورنگار:
021-66475879
سایت اختصاصی:
www.h-shekarotabiat.com
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، نبش خیابان منیری جاوید، ساختمان 253، طبقه 8، واحد 802
سامانه پیام کوتاه:
66475878
اشتراک:
تلفن:
021-66475879
پست الکترونیک:
e.hemmatabadi@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/03/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۷