درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
حیدر ایمانیان
مدیر مسئول:
حیدر ایمانیان
سردبیر:
علیرضا توحیدی
تلفن:
031-32734010
031-32725624
نشانی:
آران وبیدگل، خیابان امام خمینی، بلوار امام، ک وچه اندیشگه، پائین تر از مسجد صادقیه، پلاک 16
صندوق پستی:
184-87415
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08