درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
صاحب امتیاز:
جان محمد فلاح نژاد
مدیر مسئول:
جان محمد فلاح نژاد
تلفن:
021-22696785
نشانی:
تهران، 4 راه ابوسعید، تقاطع 15 خرداد غربی و وحدت اسلامی، کوجه شهید تیموری، پلاک ،11 طبقه 4 ،واحد 8
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/09