درباره نشریه
ISSN:
2008-5869
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی پزشکی ایران (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
سردبیر:
دکتر ناصر فتورایی
دبیر تحریریه:
دکتر محمدرضا دلیری
مدیر اجرایی:
دکتر ملیکه نبیی
سایت اختصاصی:
www.ijbme.org
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، رو به روی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده ی مهندسی پزشکی، دفتر انجمن علمی مهندسی پزشکی ایران ، کدپستی: 1591634311
تلفن همراه:
09356667909
صندوق پستی:
615-14185
تلفن:
021-64542499
دورنگار:
021-66468186
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/25
مدیر مسئول
دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyed Mohammad Reza Hashemi Golpayegani
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
سردبیر
دکتر ناصر فتورایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومکانیک
Nasser Fatouraee
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomechanic
دبیر تحریریه
دکتر محمدرضا دلیری
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Reza Daliri
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Bioelectric
اعضای تحریریه
دکتر علی اصغر بهنام قادر
دانشیار؛ مرکز تحقیقات مواد و انرژی
Ali Asghar Behnam Ghader
Associate Professor; Materials and Energy Research Center
دکتر حمید ابریشمی مقدم
استاد کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Hamid Abrishami Moghadam
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
مهناز اسکندری
مهناز اسکندری

دکتر فریبا بهرامی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Fariba Bahrami
Associate Professor School of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Bioelectric
حمید بهنام
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Hamid Behnam
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر فرزاد توحیدخواه
استاد تمام مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Farzad Towhidkhah
Full Professor, Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر محمدتقی خراسانی
استاد ؛ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: بیو مواد پلیمری
Mohammad Taghi Khorasani
Associate Professor Iran Polymer and Petrochemical Research Institute
Specialist: Bioelectric, polymeric biomaterials
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
دکتر محمدباقر شمس الهی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Mohammad Bagher Shamsollahi
Professor Department of electrical engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
دکتر مهران صولتی هشجین
دانشیار دانشکده مهندسی پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومتریال، مهندسی بافت
Mehran Solatihashjin
Associate Professor, Department of Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomaterial, Tissue Engineering
دکتر فرهنگ عباسی
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Farhang Abbasi
Professor Institute of Polymeric Materials
Sahand University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر سید محمد فیروزآبادی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyyed Mohammad Firooz Abadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Bioelectric
دکتر فرزان قالیچی
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: بیومکانیک
Farzan Ghali Chi
Professor
Sahand University of Technology
Specialist: Biomechanic
دکتر مهدی نویدبخش
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mahdi Navid Bakhsh
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Biomechanic
دکتر محمد پویان
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Pooyan
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Bioelectric
دکتر ناصر فتورایی
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومکانیک
Nasser Fatouraee
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomechanic
مدیر اجرایی
دکتر ملیکه نبیی
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومکانیک
Malikeh Nabaie
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomechanic
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۳