درباره نشریه
ISSN:
2251-6085
eISSN:
2251-6093
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر داریوش دانشورفرهود
سردبیر:
دکتر داریوش دانشورفرهود
دستیار سردبیر:
دکتر ثریا احدزاده
ویراستار فارسی:
دکتر محمدباقر رکنی
صفحه آرا:
لادن رکنی
تلفن:
021-88950184
دورنگار:
021-88950184
سایت اختصاصی:
ijph.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ساختمان سبز، طبقه همکف
صندوق پستی:
6446-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/12
مدیر مسئول
دکتر داریوش دانشورفرهود
دکتر داریوش دانشورفرهود

Daryoosh Daneshvar Farhood

سردبیر
دکتر داریوش دانشورفرهود
دکتر داریوش دانشورفرهود

Daryoosh Daneshvar Farhood

دستیار سردبیر
دکتر ثریا احدزاده
دکتر ثریا احدزاده

Soraya Ahadzadeh

اعضای تحریریه
دکتر مهدی آسمار

Mehdi Asmar

دکتر سید ابوالقاسم جزایری
دکتر سید ابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه و بیوشیمی
Abolghassem Jazayery
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition and Biochemistry
دکتر کورش هلاکویی نایینی
استاد اپیدمیولوژی، رییس ایستگاه تحقیقات بهداشتی بندر عباس
Kourosh Holakouie Naieni

دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر طلعت مختاری آزاد
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Talat Mokhtari Azad
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor School of Public Health and Institute of Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمدرضا پورمند
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Pourmand
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر بیژن صدری زاده
دکتر بیژن صدری زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریده زینی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Farideh Zaini
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
ویراستار فارسی
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor Department of Medical Parasitology
Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۹۶