درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر احمد عدالت
مدیر مسئول:
دکتر احمد عدالت
سردبیر:
دکتر محسن غلام رضایی
مدیر اجرایی:
مهران عدالت
سایت اختصاصی:
www.itemag.com
نشانی:
تهران، کوی نصر (گیشا) ،خیابان علیالی ، پلاک 17
تلفن همراه:
09122493301
صندوق پستی:
1995-14155
تلفن:
021-42294
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۸۰