درباره نشریه
ISSN:
0253-0716
eISSN:
1735-3688
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
سردبیر:
دکتر یونس قاسمی
دبیراجرایی:
مرضیه عبداللهی پور
دبیراجرایی:
زینب کشاورزی
دبیراجرایی:
زهرا مهدیار
دبیراجرایی:
لیدا مختاری
دبیراجرایی:
مهدی ربیعی
مدیر اجرایی:
دکتر سعید نعمتی
مدیر اجرایی:
پونه سروروان
تلفن:
071-32279780
دورنگار:
071-32279780
سایت اختصاصی:
ijms.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، اتاق 24، ، کدپستی: 7143914693
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/21
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Panjeh Shahin
professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
سردبیر
دکتر یونس قاسمی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Younes Ghasemi
Professor, School of Pharmacy,, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
هیات تحریریه
دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتودنسی
Hamid Reza Pakshir
Professor, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor, School of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر سعید عسگری
استاد مرکز تحقیقات اندودنتیکس ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Asgari
Professor, Iranian Center for Endodontic Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر بهروز آستانه
مربی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Behrooz Astaneh
Instructor, School of Paramedical Sciences, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Media
آیدین برنجیان
Aydin Berenjian
Faculty of Science and Engineering, University of Waikato, Hamilton, New Zealand,
دکتر محمدعلی فرامرزی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Mohammad Ali Faramarzi
Professor, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر ایرج فاضل
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor, College of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سعید قوام زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Saeid Ghavamzadeh
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر فرخ حبیب زاده
Farrokh Habibzadeh
Petroleum Industry Health Organization,
فضل الله کشاورزی
استادیار
Fazlollah Keshavarzi
Assistant professor, UCSI University, Malaysia,
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor, Digestive Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر مجید میرمحمدخانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Majid Mirmohammadkhani
Associate Professor, Semnan University Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اشکان مولا
استادیار
Ashkan Mowla
Assistant professor, Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiology, UCLA Medical center, Los Angeles, California, USA,
Specialist: Division of Stroke and Endovascular Neurosurgery
مهدی صابرفیروز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Saberfirozi
professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر سیدمحمود سجادی
استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، گرایش کرم ها
Seyed Mahmood Sadjjadi
Professor, Department of Parasitology and Mycology, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمدعلی سهم الدینی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Ali Sahmeddini
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
فرخ سعیدی
استاد
Farrokh Saidi
professor,
جواد ساجدیانفرد
دانشگاه شیراز
Javad Sajedianfard
Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine, University of Shirazu
علی صیفی
دانشیار
Ali Seifi
Associate Professor, University of Texas Health at San Antonio, USA,
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر بیژن اعرابی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Bizhan Arabi
Professor, University of Maryland School of Medicine, Department of Neurosurgery, Baltimore, United States,
Specialist: Neurosurgery
Mohamed Ahmed Aboulghar
Professor, Cairo University, Egypt,
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر الهام افلاکی
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روماتولوژی
Elham Aflaki
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
Ashima Anand
Professor,
Specialist: Physiology
دکتر رضا جلی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیولوژی
Reza Jalli
Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
دکتر مجید فردایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Majid Fardaei
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر جعفر حسن زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Jafar Hasan Zadeh
Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سیدبصیر هاشمی
استاد گروه گوش، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Seyed Basir Hashemi
Professor, Ears, pharynx and nose, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر سیدوحید حسینی
استاد گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Seyed Vahid Hoseini
Professor, Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Surgery, Colorectal Surgery
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر عبدالعزیز خضری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اورولوژی
Abdol Aziz Khezri
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر کاوه خشنود
دانشیار
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Kaveh Khoshnood
Associate Professor, Yale University of Public Health, New Haven, USA,
Specialist: Epidemiology
دکتر شهداد خسرو پناه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: قلب و عروق
Shahdad Khosro Panah
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
Ziad A Memish
Professor,
Specialist: Infectious Disease
دکتر زهره مصطفوی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Zohreh Mostafavi Pour
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر علیرضا نیک سرشت
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: عصب شناسی
Ali Reza Nik Seresht
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Panjeh Shahin
professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر فلورا پیوندی
استاد
رشته تخصصی: هماتولوژی
Flora Peyvandi
Professor,
Specialist: Hematology
Togas Tulandi
Professor, MacGil University, Montreal, Canada,
Specialist: Obstetrics and Gynocology
دکتر غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor, Department of Orthopedic Surgery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر سیدعلیرضا تقوی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش
Seyed Ali Reza Taghavi
Associate Professor, Gastroenterohepatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر سیدمعصوم معصوم پور
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ریه شناسی
Seyed Masoom Masoom Pour
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر آرش مانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی
Arash Mani
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Congnitive Neuroscience
دکتر غلامرضا پولادفر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی کودکان
Gholam Reza Poulad Far
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر سیدمصطفی شیدموسوی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mostafa Shidmoosavi
Professor, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر فرزانه دهقانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بافت شناسی
Farzaneh Dehghani
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Histology
دکتر زهرا باقری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Zahra Bagheri
Assistant Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر فاطمه ساری اصلانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Fatemeh Sari Aslani
Associate Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دبیراجرایی
مرضیه عبداللهی پور
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Abdollahipour
Shiraz University of Medical Sciences
زینب کشاورزی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zeinab Keshavarzi
Shiraz University of Medical Sciences
زهرا مهدیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Mahdiyar
Shiraz University of Medical Sciences
لیدا مختاری
Lida Mokhtari
مهدی ربیعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehdi Rabiee
Shiraz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سعید نعمتی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Saeid Nemati
Books & Journals Group, Shiraz University of Medical Sciences
پونه سروروان
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Pooneh Sarveravan
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸۱