درباره نشریه
ISSN:
0253-0716
eISSN:
1735-3688
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
سردبیر:
دکتر یونس قاسمی
دبیراجرایی:
مرضیه عبداللهی پور
دبیراجرایی:
زینب کشاورزی
دبیراجرایی:
زهرا مهدیار
دبیراجرایی:
لیدا مختاری
دبیراجرایی:
مهدی ربیعی
مدیر اجرایی:
دکتر سعید نعمتی
مدیر اجرایی:
پونه سروروان
تلفن:
071-32279780
دورنگار:
071-32279780
سایت اختصاصی:
ijms.sums.ac.ir
نشانی:
شیراز، خیابان مشکین فام، دانشکده پیراپزشکی، اتاق 24، ، کدپستی: 7143914693
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/01
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Panjeh Shahin
professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
سردبیر
دکتر یونس قاسمی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Younes Ghasemi
Professor School of Pharmacy,
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
اعضای تحریریه
دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتودنسی
Hamid Reza Pakshir
Professor School of Dentistry
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر سعید عسگری
استاد تمام اندودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Saeed Asgary
Full Professor, Endodontics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر بهروز آستانه
مربی دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Behrooz Astaneh
Instructor School of Paramedical Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health & Media
آیدین برنجیان

Aydin Berenjian
Faculty of Science and Engineering, University of Waikato, Hamilton, New Zealand
دکتر محمدعلی فرامرزی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
Mohammad Ali Faramarzi
Professor Faculty of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Biotechnology
دکتر ایرج فاضل
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراحی عروق
Iraj Fazel
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Vascular Surgery
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor College of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر سعید قوام زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Saeid Ghavamzadeh
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر فرخ حبیب زاده

Farrokh Habibzadeh
Petroleum Industry Health Organization
فضل الله کشاورزی
استادیار
Fazlollah Keshavarzi
Assistant professor UCSI University, Malaysia
Specialist: Clinical Pharmacy
دکتر رضا ملک زاده
استاد مرکز تحقیقات بیماری های گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Malekzadeh
Professor Digestive Disease Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر مجید میرمحمدخانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
Majid Mirmohammadkhani
Associate Professor
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اشکان مولا
استادیار
Ashkan Mowla
Assistant professor Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiology, UCLA Medical center, Los Angeles, California, USA
Specialist: Division of Stroke and Endovascular Neurosurgery
مهدی صابرفیروز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mehdi Saberfirozi
professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology and Hepatology
دکتر سید محمود سجادی
استاد تمام انگل شناسی، دانشکده پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: انگل شناسی، گرایش کرم ها
Seyed Mahmoud Sadjjadi
Full Professor, Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر محمدعلی سهم الدینی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیهوشی
Mohammad Ali Sahmeddini
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology
فرخ سعیدی
استاد
Farrokh Saidi
professor
جواد ساجدیانفرد

دانشگاه شیراز
Javad Sajedianfard
Department of Basic Sciences, School of Veterinary Medicine
University of Shirazu
علی صیفی
دانشیار
Ali Seifi
Associate Professor University of Texas Health at San Antonio, USA
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر بیژن اعرابی
استاد
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Bizhan Arabi
Professor University of Maryland School of Medicine, Department of Neurosurgery, Baltimore, United States
Specialist: Neurosurgery
Mohamed Ahmed Aboulghar
Professor Cairo University, Egypt
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر الهام افلاکی
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روماتولوژی
Elham Aflaki
Associate Professor Department of Internal Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Rheumatology
Ashima Anand
Professor
Specialist: Physiology
دکتر رضا جلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: رادیولوژی
Reza Jalli
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
دکتر مجید فردایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Majid Fardaei
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر جعفر حسن زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Jafar Hasan Zadeh
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر سید بصیر هاشمی
استاد گروه گوش، حلق و بینی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Seyed Basir Hashemi
Professor Ears, pharynx and nose
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology
دکتر سید وحید حسینی
استاد گروه جراحی کولورکتال ، مرکز تحقیقات کولورکتال
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: جراحی کولورکتال
Seyed Vahid Hoseini
Professor Department of Colorectal Surgery, Colorectal Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Surgery, Colorectal Surgery
دکتر محمدهادی ایمانیه
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش بخش کودکان
Mohammad Hadi Imanieh
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Gastroenterology
دکتر عبدالعزیز خضری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اورولوژی
Abdol Aziz Khezri
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر کاوه خشنود
دانشیار
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Kaveh Khoshnood
Associate Professor Yale University of Public Health, New Haven, USA
Specialist: Epidemiology
دکتر شهداد خسرو پناه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: قلب و عروق
Shahdad Khosro Panah
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
Ziad A Memish
Professor
Specialist: Infectious Disease
دکتر زهره مصطفوی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیوشیمی
Zohreh Mostafavi Pour
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر علیرضا نیک سرشت
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: عصب شناسی
Ali Reza Nik Seresht
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Panjeh Shahin
professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر فلورا پیوندی
استاد
رشته تخصصی: هماتولوژی
Flora Peyvandi
Professor
Specialist: Hematology
Togas Tulandi
Professor MacGil University, Montreal, Canada
Specialist: Obstetrics and Gynocology
دکتر غلامحسین شاهچراغی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتوپدی
Gholam Hossein Shah Cheraghi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedics
دکتر سید علیرضا تقوی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: گوارش
Seyed Ali Reza Taghavi
Associate Professor Gastroenterohepatology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر سید معصوم معصوم پور
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ریه شناسی
Seyed Masoom Masoom Pour
Associate Professor Department of Internal Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonology
دکتر آرش مانی
دانشیار مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب شناختی
Arash Mani
Associate Professor, Research Center for Psychiatry and Behavior Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Congnitive Neuroscience
دکتر غلامرضا پولادفر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیماری های عفونی کودکان
Gholam Reza Poulad Far
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Diseases
دکتر سید مصطفی شیدموسوی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Seyed Mostafa Shidmoosavi
Professor School of Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
دکتر فرزانه دهقانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بافت شناسی
Farzaneh Dehghani
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Histology
دکتر زهرا باقری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آمار زیستی
Zahra Bagheri
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر فاطمه ساری اصلانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Fatemeh Sari Aslani
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دبیراجرایی
مرضیه عبداللهی پور

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Marzieh Abdollahipour

Shiraz University of Medical Sciences
زینب کشاورزی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zeinab Keshavarzi

Shiraz University of Medical Sciences
زهرا مهدیار

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zahra Mahdiyar

Shiraz University of Medical Sciences
لیدا مختاری

Lida Mokhtari

مهدی ربیعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehdi Rabiee

Shiraz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر سعید نعمتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Saeid Nemati
Books & Journals Group
Shiraz University of Medical Sciences
پونه سروروان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Pooneh Sarveravan

Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۸۴