درباره نشریه
ISSN:
1016-1430
eISSN:
2251-6840
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد فرهادی
سردبیر:
دکتر حمید برادران
سردبیر:
دکتر مازیار مرادی لاکه
مدیر اجرایی:
مرضیه خادم شریف
ویراستار فنی:
دکتر علی عظیمی
تلفن:
021-86705403
دورنگار:
021-86705403
سایت اختصاصی:
mjiri.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه شهید همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه منفی یک (زیرزمین) ، مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران
صندوق پستی:
534-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
مدیر مسئول
دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
سردبیر
دکتر حمید برادران
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بالینی
Hamid Baradaran
Professor, Department of Epidemiolog, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Clinical Epidemiology
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
هیات تحریریه
Phyo Kyaw Myint
دکتر فریدون عزیزی
استاد مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر حسین فروتن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارش
Housein Froutan
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
John Hamilton
John Hamilton
دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر سیدمحمدرضا کلانترمعتمدی
دکتر سیدمحمدرضا کلانترمعتمدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Reza Kalantar Motamedi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor, School of Medical Science, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر عباس شفیعی
استاد انستیتو رازی
رشته تخصصی: ویروس شناسی، ویروس شناسی دامپزشکی
Abbas Shafee
Professor at Razi Institute,
Specialist: Virology, Veterinary Virology
دکتر ناصر سیم فروش
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی، فوق تخصص ارولوژی کودکان
Nasser Simforoush
Professor,
Specialist: Urology, Pediatric Urology Specialist
دکتر سیدضیاءالدین تابعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
ویراستار فنی
دکتر علی عظیمی
دکتر علی عظیمی
گروه کتابخانه و علوم اطلاع رسانی دانشگاه خوارزمی
Ali Azimi
Department of Library and Information Science, Kharazmi University
مدیر اجرایی
مرضیه خادم شریف
مرضیه خادم شریف
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Marzieh Khadem Sharif
Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۹۵