درباره نشریه
ISSN:
1016-1430
eISSN:
2251-6840
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد فرهادی
سردبیر:
دکتر حمید برادران
سردبیر:
دکتر مازیار مرادی لاکه
مدیر اجرایی:
مرضیه خادم شریف
ویراستار فنی:
دکتر علی عظیمی
تلفن:
021-86705403
دورنگار:
021-86705403
سایت اختصاصی:
mjiri.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه شهید همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، کتابخانه مرکزی، طبقه منفی یک (زیرزمین) ، مجله پزشکی جمهوری اسلامی ایران
صندوق پستی:
534-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/15
مدیر مسئول
دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
سردبیر
دکتر حمید برادران
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بالینی
Hamid Baradaran
Professor Department of Epidemiolog
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Clinical Epidemiology
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
اعضای تحریریه
Phyo Kyaw Myint

دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
دکتر محمد فرهادی
دکتر محمد فرهادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن
Mohammad Farhadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Otolaryngology, Head & Neck Surgery
دکتر حسین فروتن
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای گوارش
Housein Froutan
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Digestive diseases
John Hamilton
John Hamilton

دکتر محمدعلی جوادی
مرکز تحقیقات چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلوشیپ قرنیه
Mohammad Ali Javadi
Ophthalmic Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Corneal Fellowship
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
دکتر سید محمدرضا کلانترمعتمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: عمل جراحی
Mohammad Reza Kalantar Motamedi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor Immunology, Asthma and Allergy Research Institute
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر محمدرضا نوری دلویی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohammad Reza Noori Daloii
Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Genetics
دکتر علی اکبر پورفتح الله
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ایمونولوژیست، خون شناسی
Ali Akbar Pourfathollah
Assistant Professor School of Medical Science
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Iummologist, Hematology
دکتر عباس شفیعی
استاد انستیتو رازی
رشته تخصصی: ویروس شناسی، ویروس شناسی دامپزشکی
Abbas Shafee
Professor at Razi Institute
Specialist: Virology, Veterinary Virology
دکتر ناصر سیم فروش
استاد
رشته تخصصی: اورولوژی، فوق تخصص ارولوژی کودکان
Nasser Simforoush
Professor
Specialist: Urology, Pediatric Urology Specialist
دکتر سید ضیاءالدین تابعی
استاد گروه اخلاق پزشکی-گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی، هماتولوژی، پاتولوژی
Seyyed Ziaddin Tabei
Professor, medical ethics-pathology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Ethics, hematology, pathology
دکتر علی اکبر ولایتی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اطفال
Aliakbar Velayati
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics
ویراستار فنی
دکتر علی عظیمی
دکتر علی عظیمی
گروه کتابخانه و علوم اطلاع رسانی
دانشگاه خوارزمی
Ali Azimi
Department of Library and Information Science
Kharazmi University
مدیر اجرایی
مرضیه خادم شریف
مرضیه خادم شریف

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Marzieh Khadem Sharif

Iran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷۸