درباره نشریه
ISSN:
2008-9481
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
سردبیر:
دکتر احمد بهشتی
کارشناس:
علی برخورداری
تلفن:
025-32110366
دورنگار:
025-32110366
سایت اختصاصی:
andishe.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمد امین، خیابان جمهوری اسلامی، بین کوچه 4و 6
صندوق پستی:
6173-37155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/06
سردبیر
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
اعضای تحریریه
ابوذر رجبی
استادیار گروه آموزشی مبانی نظری اسلام، دانشکده مطالعات اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Abuzar Rajabi
Assistant Professor, Department of Theoretical Foundations of Islam, Faculty of Islamic Studies
Islamic Maaref University
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
دکتر محمدحسین دانش کیا
دانشیار تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی، گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: حوزوی خارج فقه، حقوق، دکترای مدرسی تاریخ تمدن اسلامی
Mohammad Hosein Danesh Kia
Associate Professor, Associate Professor, Department of History of Islamic Culture and Civilization,
Islamic Maaref University
دکتر غلامرضا اعوانی
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فلسفه
Gholamreza Avani
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Beheshti University
Specialist: philosophy
دکتر احمد بهشتی
استاد فلسفه و کلام
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ahmad Beheshti
Professor Philosophy and theology
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر ابراهیم کلانتری
استاد انقلاب اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ebrahim Kalantari
Professor, maaref eslami
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر مسلم محمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Moslem Mohammadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic Word
کارشناس
علی برخورداری
علی برخورداری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۱