درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه
شروع انتشار:
1383
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
جامعه اسلامی مهندسین یزد
مدیر مسئول:
محمدحسین صداقت
تلفن:
035-36263309
تلفن همراه:
09131518833
نشانی:
یزد، بلوار طالقانی، پارکینگ دادگستری، دفتر دو ،هفته نامه جام یزد
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08