درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1381
صاحب امتیاز:
انجمن صنایع چرم ایران
مدیر مسئول:
حسن نصیریان
سردبیر:
فیروزه دستیار
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مرضیه دستیار
تلفن:
021-66725117
021-66712583
دورنگار:
021-66725117
021-66712583
سایت اختصاصی:
www.irantanners.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بعد از میدان فردوسی، کوچه شهید امیر سلیمانی، بن بست ناهید 1، پلاک 2
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۳