درباره نشریه
ISSN:
2008-0700
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن اعصاب کودکان ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد غفرانی
سردبیر:
دکتر پروانه کریم زاده
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تلفن:
021-26406788
دورنگار:
021-26406788
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/ijcn
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از حسینیه ارشاد، بیمارستان کودکان مفید، ساختمان اداری، طبقه دوم، مرکز تحقیقات اعصاب کودکان ایران
صندوق پستی:
15514-15468
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/02
مدیر مسئول
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
استاد مرکز علوم اعصاب و کیفیت مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Ghofrani
Professor Pediatric Neurology Center of Excellence & Pediatric Neurology Department Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
سردبیر
دکتر پروانه کریم زاده
استاد گروه فوق تخصصی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Parvaneh Karimzadeh
Professor, Pediatric Neurology Department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
Shahnaz Ibrahim
Aga Khan University Hospital, Karachi, India
Specialist: Child Neurologist
Charles Marques Lourenco
Charles Marques Lourenco
Professor Neurogenetics Unit., Department of Neurology, School of Medicine of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo, Brazil
Specialist: Clinical Genetic
Marilyn Ortiz
Marilyn Ortiz
Professor Consultant of Child Neurologist at Philippine Children’s Medical Center and St Luke’s Medical Center QC, Manila, Philippines
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر امیرحسین صبوری
دکتر امیرحسین صبوری

رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Amir Hosein Sabouri
Kaiser Permanente Medical Group, Neuromuscular disorders and General Neurology, Kaiser Walnut Creek Medical Offices, CA, United States
Specialist: Neurologist
Yoichi Sakakihara
Yoichi Sakakihara
Japan Children’s Study Group (JCS), Research Institute of Science and Technology for Society, Japan Science and Technology Agency, Tokyo, Japan
دکتر شهریار نفیسی
استاد مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای مغز و اعصاب
Shahriar Nafissi
Professor, Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology, Diseases of the brain and nerves, neuromuscular disorders
دکتر حسین نجم آبادی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: زنتیک پزشکی
Hosein Najmabadi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: medical Genetics
یلدا نیلی پور
یلدا نیلی پور

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Nilipour Nilipour
Pediatric Pathology Research Center, The Research Institute for Children's Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neuropathologist
دکتر محمدجواد آخوندیان
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Javad Akhondian
Professor Department of Pediatric Neurology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر سوسن امیرسالاری
استاد مرکز تحقیقات فن آوری های جدید شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Susan Amirsalari
Professor New Hearing Technologies Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر محمودرضا اشرفی
دکتر محمودرضا اشرفی
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mahmoud Reza Ashrafi
Professor Department of Pediatric Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر فرح اشرف زاده
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Farah Ashrafzadeh
Professor Department of of Pediatric Neurology
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر محمد برزگر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان و نوروفیزیولوژی بالینی
Mohammad Barzegar
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology & clinical neurophysiology
دکتر محمد غفرانی
دکتر محمد غفرانی
استاد مرکز علوم اعصاب و کیفیت مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Ghofrani
Professor Pediatric Neurology Center of Excellence & Pediatric Neurology Department Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر سرور اینالو
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Soroor Inaloo
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر زرین تاج کیهانی دوست
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اطفال، مغز و اعصاب کودکان
Zarrintaj Keyhanidoost
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Pediatric Neurology
دکتر محمود محمدی
دکتر محمود محمدی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mahmoud Mohammadi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر علی اکبر مومن
استاد تمام گروه آموزشی کودکان دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ali Akbar Momen
Full Professor, Pediatrics
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر ابوالفضل موفق
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Abolfazl Movafagh
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: medical Genetics
دکتر محمدرضا صالحی عمران
دکتر محمدرضا صالحی عمران

دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad reza Salehiomran

Babol University of Medical Sciences
دکتر سید محمود طباطبایی
استاد مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Seyyed Mahmood Tabatabaee
Professor Ethics and Medical History Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدمهدی تقدیری
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Mohammad Mahdi Taghdiri
Professor Department of pediatric Neurology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children's Neurology
دکتر احمد طالبیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ahmad Talebian Ardestani
Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر سید حسن تنکابنی
دکتر سید حسن تنکابنی
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Seyed Hassan Tonekaboni
Professor Department of Pediatric Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
دکتر غلامرضا زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان راعی، مغز و اعصاب کودکان
Gholam Reza Zamani
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology of Rai plants, Pediatric Neurology
Milivoj Velickovic Perat
Milivoj Velickovic Perat
Professor Developmental Neurology; University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
Specialist: Developmental Neurology
Haluk Topaloglu
Haluk Topaloglu
Professor Department of Child Neurology, Hacettepe Children’s Hospital, Ankara, Turkey
Specialist: Pediatric Neurology
Ching Shiang Chi
Ching Shiang Chi
Professor Vice-Superintenden, Tungs' Taichung MetroHarbor Hospital, Taichung, Taiwan.
Specialist: Pediatric Neurology
Robert Ouvrier
Robert Ouvrier
Professor TY Nelson Department of Neurology and Neurosurgery, Children's Hospital at Westmead, Westmead, Australia
Specialist: Pediatric Neurology
Antonio Federico
Antonio Federico
Professor University of Siena, Rome, Italy
Specialist: Pediatric Neurology
Pratibha Singhi
Pratibha Singhi
Professor Post Graduate Institute of Medical Education And Research, Chandigarh, India
Specialist: Neurology and Neurodevelopment
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۹