درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دکتر محمود گلزاری
مدیر مسئول:
دکتر محمود گلزاری
سردبیر:
مهدی ملک محمد
مسئول اشتراک:
محمدعلی آل طه
تلفن:
021-66977939
021-66977938
دورنگار:
021-66490801
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، روبروی سینما سپیده، ساختمان کریستال، طبقه همکف ، کدپستی: 1315693911
سامانه پیام کوتاه:
30007819111111
صندوق پستی:
386-13145
اشتراک:
تلفن:
021-66977939
021-66977938
پست الکترونیک:
sepidehdanaei@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/10
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۴