درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مهرداد جان نثار حسینی
مدیر مسئول:
مهرداد جان نثار حسینی
سردبیر:
مجید حسینی نثار
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
رضا شهربانی
سایت اختصاصی:
www.eem.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه رسالت ،بنی هاشم شمالی،کوچه شهید خرمیان ،پلاک 759،زنگ اول ، ، کدپستی: 1671938381
تلفن همراه:
09124228996
تاریخ به‌روزآوری: 1389/06/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۲