درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
مدیر مسئول:
محمدعلی تسخیری
تلفن:
021-88321411
021-88321412
021-88321413
دورنگار:
021-88321411
021-88321412
021-88321413
سایت اختصاصی:
www.taghrib.ir
صندوق پستی:
6995-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1391/06/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۶
تعداد عناوین درج شده:
۷۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۰