درباره نشریه
ISSN:
2008-000X
eISSN:
2008-7209
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سردبیر:
دکتر
سردبیر:
دکتر وحید ضیایی
مدیر اجرایی:
دکتر اردلان شریعت
تلفن:
021-88630227-8
021-88003539
سایت اختصاصی:
www.asjsm.com
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، مقابل درمانگاه بیمارستان شریعتی، شماره 7، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، ، کدپستی: 1411734143
صندوق پستی:
578-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/26
سردبیر
دکتر
Nicola Maffulli
Professor, Sports and Exercise Medicine, Consultant Trauma and Orthopaedic Surgeon, Queen Mary University of London, UK,
Specialist: Orthopedics
دکتر وحید ضیایی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی کودکان
Vahid Ziaee
Professor, Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Rheumatology
هیات تحریریه
دکتر
Lee E.Brown
California State University, USA,
دکتر
Hamdi Chtourou
High Institute of Sport and Physical Education, University of Sfax, Tunisia,
دکتر
Maria Antoinette Fiatarone Singh
University of Sydney, Australia,
دکتر
Pablo Herrero Gallego
Universidad San Jorge, Zaragoza, Spain,
دکتر
Paweł Linek
Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education, Poland,
دکتر
Brandon S.Shaw
Johannesburg University, South Africa,
دکتر آدامانتیس آرامپاتیس
دکتر آدامانتیس آرامپاتیس
دکتر
Hazzaa M.H.Al Hazzaa
دکتر
Mandeep Singhn Dhillon
دکتر فرزین حلب چی
دکتر فرزین حلب چی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farzin Halab Chi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر
John P.Furia
SUN Orthopaedics and Sports Medicine, Lewisburg, USA,
دکتر محمدرضا نوربخش
دکتر محمدرضا نوربخش
استاد
رشته تخصصی: متخصص فیزیوتراپی
Mohammad Reza Nourbakhsh
Professor,
Specialist: Physiotherapist
دکتر
Francesco Oliva
University of Rome "Tor Vergata", Roma, Italy,
دکتر
Rabindarjeet Singh
دکتر
Tom K.Tong
Hong Kong Baptist University, Kowloon Tong, Hong Kong, China,
ویراستار انگلیسی
دکتر رامین کردی
دکتر رامین کردی
استاد مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، موسسه عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی ورزشی
Ramin Kordi
Professor, Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Sports Medicine
دکتر امیررضا فرهود
دکتر امیررضا فرهود
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Reza Farhoud
Tehran University of Medical Sciences
دکتر پردیس نورمحمدپور
دکتر پردیس نورمحمدپور
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، موسسه عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مصدومیت ورزشی
Pardis Noor Mohammad Pour
Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Sports Injury
دکتر امیرحسین معماری
دکتر امیرحسین معماری
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، موسسه عصب شناسی
رشته تخصصی: روانشناسی ورزشی
Amir Hossein Memari
Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute,
Specialist: Sports Psychology
دکتر نورالدین نخستین انصاری
دکتر نورالدین نخستین انصاری
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: توانبخشی
Noureddin Nakhostin Ansari
School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر محمدعلی منصورنیا
استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی، همهگیرشناسی
Mohammad Ali Mansournia
Assistant Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, pidemiology
دکتر مریم ابوالحسنی
دکتر مریم ابوالحسنی
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، موسسه عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه ورزشی
Maryam Abolhasani
Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Sports Nutrition
دکتر
Douglas Glazer
Department of Sport Science, Endicott College, USA,
دکتر
Gregory A.Brown
Department of Kinesiology & Sports Sciences, University of Nebraska at Kearney, USA,
دکتر
Gul Baltaci
Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara Güven Hospital, Ankara, Turkey,
دکتر
Michinari Hieda
Institute for Exercise and Environmental Medicine, Texas Health Presbyterian Hospital Dallas, and University of Texas Southwestern Medical Centre, USA,
دکتر
Svetla Velikova
izhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia,
دکتر نیما جلالی
دکتر نیما جلالی
Nima Jalali
مدیر اجرایی
دکتر اردلان شریعت
دکتر اردلان شریعت
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی، موسسه عصب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: توانبخشی نورونی
Ardalan Shariat
Sports Medicine Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: eurorehabilitation
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۱