درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
امیر روشن بخش قنبری
مدیر مسئول:
مهدی شوکت لو
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
هلن نماینده
تلفن:
021-88177194
021-88177022
021-88177028
سایت اختصاصی:
www.gostareshsakhteman.com
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 121 ، واحد 1
تاریخ به‌روزآوری: 1394/04/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۳