درباره نشریه
eISSN:
2783-5154
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر نجف لکزایی
سردبیر:
حمیدرضا مطهری
دبیر تحریریه:
دکتر عبدالمجید اعتصامی
سایت اختصاصی:
ihc.isca.ac.ir
تلفن:
025-31156916
نشانی:
قم، پردیسان، انتهای بلوار دانشگاه، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه همکف، اداره نشریات ، کدپستی: 3749155435
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/18
مدیر مسئول
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
سردبیر
حمیدرضا مطهری
دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Hamidreza Motahari
Associate Professor, Director of Research Center for History of Ahlulbayt
Islamic Sciences and Culture Academy
دبیر تحریریه
دکتر عبدالمجید اعتصامی

اعضای تحریریه
عباس احمدوند

دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمدعلی چلونگر
استاد گروه تاریخ
دانشگاه اصفهان
Mohammad Ali Chaloon Gar
Professor History Group
University of Isfahan
حسین حسینیان مقدم

Hussein Husseinian Moghaddam

دکتر مصطفی صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فقه و اصول
Mostafa Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید حسین فلاح زاده

دکتر عمار عبودی محمدحسین نصار

Noureddine Boulahia
Professor Batna University - Algeria
Specialist: Principles of Religion
رمضان محمدی
دانشیار
رشته تخصصی: تاریخ
Ramezan Mohammadi
Assistant Professor
Specialist: History
اصغر منتظر القائم

دکتر سید علیرضا واسعی
دانشیار گروه هنر و تمدن اسلامی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: تاریخ، تاریخ وتمدن اسلامی
Seyyed Alireza Vasei
Associate Professor, Research Institute of Islamic Sciences and Culture
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: history, Islamic history and civilization
محسن رحمتی
استاد گروه تاریخ
دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: تاریخ ایران
Mohsen Rahmati
Professor, departmwnt of History
University of Lorestan
Specialist: History of Iran
دکتر هادی عبدالنبی محمد التمیمی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰