درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمد کاظم
مدیر مسئول:
محمد کاظم
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیر اجرایی:
محسن کاظم
روابط عمومی:
سارا کاظم
تلفن:
021-77615618-19
دورنگار:
021-77615618-19
سایت اختصاصی:
www.marzhayeno.com
نشانی:
تهران، ابتدای بهار جنوبی، برج اداری و تجاری بهار، واحد 585
سامانه پیام کوتاه:
30004824
تلفن گویا:
77615618
تاریخ به‌روزآوری: 1391/02/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۵