درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان)
مدیر مسئول:
دکتر رامین صرامی فروشانی
سردبیر:
شهپر حقیقت
مدیر اجرایی:
دکتر صفا نجفی
کارشناس:
مهتاب آجربندیان
تلفن:
021-88886962
سایت اختصاصی:
www.ijbd.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان گاندی جنوبی، شماره 146، پژوهشکده بیماری های پستان، طبقه دوم، دفتر فصلنامه بیماری های پستان
صندوق پستی:
6615-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/14
مدیر مسئول
دکتر رامین صرامی فروشانی

سردبیر
شهپر حقیقت
استاد تمام مرکز تحقیقات سرطان پستان
جهاد دانشگاهی
Shahpar Haghighat
Full Professor, Breast Cancer Research Center
Academic Center for Education, Culture and Research
اعضای تحریریه
آسیه الفت بخش
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
آرش جنابیان
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هماتولوژی انکولوژی
دکتر احسان شمسی گوشکی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ehsan Shamsi Gooshaki
Assistant Professor medical School
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical ethics
دکتر بهنام صادقی
استاد انستیتو کارولینسکا، استکهلم، سوئد
Behnam Sadeghi
professor
Specialist: Laboratory Medicine
دکتر سعید اسلامی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی، انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami
Assistant Professor medical School
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy, Medical Informatics
عصمت السادات هاشمی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان
جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جراحی
فریبا اسراری
استاد
دکتر قباد مرادی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ghobad Moradi
Professor, Epidemiology and biostatics Department
Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر کیومرث ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kioumars Naseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مصطفی حسن
انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
رشته تخصصی: پزشکی آزمایشگاهی
Mustafa Hassan

Specialist: Laboratory Medicine
مهران حبیبی
دپارتمان جراحی، کمپ بی ویو جان هاپکینز، بالتیمور، آمریکا
دکتر اردشیر قوام زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی خون شناسی
Ardeshir Ghavamzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر رباب انبیائی

دکتر سارا دری

سیما مسعودی

Sima Masudi

دکتر محمدرضا شالبافان
استادیار
دکتر معصومه گیتی

دانشگاه تهران
Masoomeh Gity

University of Tehran
دکتر نسیم خسروی

دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
دکتر فاطمه اصفهانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Fatemeh Esfahani
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر منصور جمالی زواره ای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mansour Jamali Zavarei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ایرج حریرچی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر احمد کاویانی
استاد Department of Surgery
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی سرطان، جراحی پستان
Ahmad Kaviani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: breast and cancer surgery
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor Breast Cancer Research Center
محمدعلی محققی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی / جراحی عمومی
Mohammad Ali Mohagheghi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهلا مسعود
استاد دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، آمریکا
رشته تخصصی: پاتولوژی
Shahla Masoud
Professor
Specialist: Cytopathology
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor School of Public Health and Environmental Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
کارشناس
مهتاب آجربندیان
کارشناس مرکز تحقیقات سرطان پستان
Mahtab Ajorbandian
Breast Cancer Research Center
مدیر اجرایی
دکتر صفا نجفی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Safa Najafi
Assistant Professor Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute, ACECR
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹