درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جهاد دانشگاهی (مرکز تحقیقات سرطان پستان)
مدیر مسئول:
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
سردبیر:
دکتر شهپر حقیقت
مدیر اجرایی:
دکتر صفا نجفی
تلفن:
021-88886962
سایت اختصاصی:
www.ijbd.ir
نشانی:
تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان گاندی جنوبی، شماره 146، پژوهشکده بیماری های پستان، طبقه دوم، دفتر فصلنامه بیماری های پستان
صندوق پستی:
6615-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/20
مدیر مسئول
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor, Breast Cancer Research Center,
سردبیر
دکتر شهپر حقیقت
دانشیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shahpar Haghighat
Associate Professor,
هیات تحریریه
آسیه الفت بخش
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
آرش جنابیان
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هماتولوژی انکولوژی
دکتر احسان شمسی گوشکی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اخلاق پزشکی
Ehsan Shamsi Gooshaki
Assistant Professor, medical School, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical ethics
دکتر بهنام صادقی
استاد انستیتو کارولینسکا، استکهلم، سوئد
Behnam Sadeghi
professor,
Specialist: Laboratory Medicine
دکتر سعید اسلامی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: داروسازی، انفورماتیک پزشکی
Saeed Eslami
Assistant Professor, medical School, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacy, Medical Informatics
دکتر صفا نجفی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Safa Najafi
Assistant Professor, Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute, ACECR,
عصمت السادات هاشمی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جراحی
فریبا اسراری
استاد
قباد مرادی
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
Ghobad Moradi
Associate Professor, Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر کاظم زنده دل
استادیار مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدیولوژی
Kazem Zendehdel
Assistant professor, Cancer Research Center, Tehran University of Medical Sciences
دکتر کیومرث ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Kioumars Naseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
لیلا فرهمند
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی دارویی
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر مصطفی حسن
انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
رشته تخصصی: پزشکی آزمایشگاهی
Mustafa Hassan
Specialist: Laboratory Medicine
دکتر منوچهر دوایی
دکتر منوچهر دوایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Manouchehr Davaie
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
دکتر منوچهر عابدی ولوگردی
انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
Manuchehr Abedi Valugerdi
Specialist: Experimental Cancer Medicine
مهتا مظاهری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: ژنتیک
Mahta Mazaheri
Assistant professor, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
مهران حبیبی
دپارتمان جراحی، کمپ بی ویو جان هاپکینز، بالتیمور، آمریکا
دکتر نسرین سادات علوی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: جراحی
دکتر فرناز آموزگار هاشمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: رادیوتراپی
Farnaz Amozgar Hashemi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
دکتر فاطمه اصفهانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Fatemeh Esfahani
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Haematology Oncology
دکتر ماندانا ابراهیمی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
Mandana Ebrahimi
Assistant Professor, Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute,
دکتر منصور جمالی زواره ای
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mansour Jamali Zavarei
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر پیمان حداد
استاد گروه انکولوژی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی تابش، رادیوتراپی
Peiman Haddad
Professor, Department of Radiation Oncology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiation Oncology
دکتر ایرج حریرچی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Iraj Harirchi
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهپر حقیقت
دانشیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shahpar Haghighat
Associate Professor,
دکتر سیامک شریعت تربقان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
دکتر ناهید صدیقی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: رادیولوژی
Nahid Sedighi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
دکتر عباس قادری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ایمونولوژی، ایمنی شناسی
Abbas Ghaderi
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر احمد کاویانی
گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Kaviani
Department of Surgery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر منوچهر کیهانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انکولوژی هماتولوژی، خون و سرطان شناسی
Manoochehr Keyhani
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Hematology Oncology
دکتر کیوان مجیدزاده اردبیلی
استاد پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Keivan Majidzadeh Ardebili
Professor, Breast Cancer Research Center,
محمدعلی محققی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی / جراحی عمومی
Mohammad Ali Mohagheghi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر شهلا مسعود
استاد دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، آمریکا
رشته تخصصی: پاتولوژی
Shahla Masoud
Professor,
Specialist: Cytopathology
دکتر علی منتظری
Ali Montazeri
دکتر معصومه نجفی
پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی
Massoome Najafi
Tehran University of Medical Sciences
دکتر مسعود یونسیان
دانشیار دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Massoud Yunesian
Associate Professor, School of Public Health and Environmental Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
مدیر اجرایی
دکتر صفا نجفی
استادیار پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی
رشته تخصصی: خون و سرطان شناسی
Safa Najafi
Assistant Professor, Breast Cancer Research Center, Motamed Cancer Institute, ACECR,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۳