درباره نشریه
ISSN:
2008-7152
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
حمیدرضا کریم پور
مدیر مسئول:
احمد دالکی
سردبیر:
احمدرضا قائدی
مدیر اجرایی:
مریم حاج حیدری
روابط عمومی:
الهام باقری
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
نفیسه غلامی
تلفن:
031-36688841-47
سایت اختصاصی:
www.nightsky.ws
سامانه پیام کوتاه:
30002009
صندوق پستی:
477-81645
تاریخ به‌روزآوری: 1396/01/17
نشریه آسمان شب، نخستین ماهنامه تخصصی ستاره شناسی و فضا در خاورمیانه است که از سال جهانی نجوم شروع به انتشار نموده و تاکنون توانسته است سطح وسیعی از نیازهای خوانندگان شامل متخصصین، دانشجویان، نوجوانان و عموم مردم را پوشش دهد.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۰