درباره نشریه
ISSN:
2251-6182
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس محمد چاقری
مدیر مسئول:
مهندس محمد چاقری
سردبیر:
مهندس رقیه سلیمی
ویراستار فارسی:
زهرا چاقری
مسئول اشتراک:
مهندس محمد چاقری
تلفن:
021-77656418
021-77656419
دورنگار:
021-77514692
سایت اختصاصی:
www.ogemagazine.com
نشانی:
تهران، خیابان بهار شیراز، روبروی خیابان جوادنیا، پلاک 75، طبقه همکف، واحد 2، ، کدپستی: 1565717314
سامانه پیام کوتاه:
09198953488
صندوق پستی:
317-15745
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۰