درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داداندیش
مدیر مسئول:
رسول آرامش
سردبیر:
مسعود رنجبر
سایت اختصاصی:
www.radalaw.org
صندوق پستی:
9357-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1390/06/06
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۲